Galleri

Här kan du se några bilder från våra avdelningar

Innemiljö på Stora trollet

Kulturmaterial som stimulerar nyfikenhet på hur människor lever i andra delar av världen samt ger en inre bild av hur vår jord, hav, kontinenter och länder ser ut. 

 

Avdelning Stora trollets innemiljö präglas av ljusa färger, ämnesindelning, närhet till arbetsytor, montessorimaterial , skapandevrå allt  skapat för lärande och den kreativa leken

Montessori – biologi och zoologi 

Skapandehörna med tillgång till diverse material med syfte att utveckla fantasi och kreativitet.

Sagohörna- skapad för högläsning & avkoppling med böcker

På Allegro förskolan strävar vi att barnen utvecklar sin kreativitet, vågar stå inför gruppen, utveckla sin musikaliska förmåga och berättande teknik. Denna scen är skapad som en speciell plats där barnen ska öva dessa färdigheter!

 

Lilla trollets innemiljö

HLR utbildning för personalen har genomförts och ska fortsätta att genomföras med jämna mellanrum.
Vi befinner oss i ett fantastiskt hus på gamla Hantverksgården… Välkommen!

Lilla trollets innemiljö är anpassad efter de yngre barnens behov.

Möblerna är låga och små av naturmaterial.

Ljusa och lugna färger  skapar harmoni.

Barnen har tillgång till montessorimaterial , böcker och annat pedagogiskt och stimulerande redskap.

Alster från avdelningarna…

 

Aktuellt just nu !

Fördela ris i små skålar
Ösa makaroner med sked
Ösa linser med sked
Använda pincett för att sortera efter färg

Utemiljö på Förskolan Allegro präglas av flera olika uterum med olika tema

En ny lekstuga på gården. 

Lekstugan inbjuder till socialträning och samspel.

Barnen tar väl hand om lekstugan, njuter av rollspel i den fria leken

där de tränar livets färdigheter.

Inne i stugan finns det mycket att välja på:  hemvrå, en stror griffeltavla där barnen kan träna på att skriva/rita, köksvrå , böcker och spel

Vippgunga –  tränar balans och kroppsuppfattning.

Den stora vågen – tränar mattebegrepp som t ex tyngst-lättast ; jämnvikt

En stor sandlåda utvecklar samspel och kreativitet.                                            Picknickbord skruvades ihop på Fixardagen tillsammans med Allegroföräldrar.

Allegrobilen utvecklar fantasi och kopplingar till egna resor och erfarenheter…

En lekstation som utvecklar samarbete. 

I takt med vårt arbete kring högläsning förändrar vi inne och utemiljö och skapar nya möjligheter för barnen.

Den stora asfaltsplanen är fantastiskt tillgång till grovmotorisk träning,     bollsporter och utematematik.                                                                                    

        

Nya bänkar som används flytigt av barnen                             

”Alfabetslarv” har hittat sin plats på förskolans gård. Inspirerar till språkliga stunder.

Allegrobåten – en lekstation som bjuder in till kommunikation och samspel, rollek och fantasi

Barnen upskattar att utforska närmiljön!
Uppleva naturen med hela kroppen!
Måla ute i solen….

Varje vecka ger vi oss ut och utforskar närmiljö, lär oss att gå i led, hålla handen, tränar grovmotorik och njuter av naturen.