Galleri

Här kan du se några bilder från våra avdelningar

Innemiljö på Stora trollet präglas av ljusa färger, ämnesindelning, närhet till arbetsytor, montessorimaterial, skapandevrå.

Allt skapat för lärande och den kreativa leken! 

Kulturmaterial som stimulerar nyfikenhet på hur människor lever i andra delar av världen samt ger en inre bild av hur vår jord, hav, kontinenter och länder ser ut. 

 

Sensoriska övningar

Kulturmaterial

Sagohörna skapad för högläsning och avkoppling med böcker.

Språkträning med hjälp av montessorispråkmaterial.

Fruktbordet och vårt nya kök som inbjuder till dialog, samarbete och lek.

Allegro har uppmärksammat Alla hjärtans dag genom ett speciellt bord med diverse aktiviteter – språk, matematik, skapande, parövningar. Ett av barnen välbesökt bord! Bordet kommer att ändra utseende / innehållet efter våra traditioner.

På Allegro strävar vi att barnen utvecklar sin kreativitet, vågar stå inför gruppen, utveckla sin musikaliska förmåga och berättande teknik. Denna scen är skapad som en speciell plats där barnen kan öva dessa färdigheter.

 Naturen flyttar inne på avdelningen in med jämna mellanrum.

Att erbjuda flera möjligheter att utveckla språk och stimulera högläsning är något vi på Allegro tar fasta på!

Innemiljö på Lilla trollet för de ynsta barnen 1-3 år

Att sortera alla intryck är viktigt- i denna hussäng kan barnen koppla av med en bok. Ibland  uppstår möten mellan barnen som  kan i sin tur inleda dialog och diskussioner- ” bokprat”

Matematik – former / färger där även tränas öga- handkoordination, handgrepp och koncentration.
Ett nytt mattematerial som tränar antalsuppfattning 1-5 – att känna igen antal och koppla till talbegrepp.

Lilla trollets innemiljö är anpassad efter de yngre barnens behov.

Möblerna är låga och små av naturmaterial.

Ljusa och lugna färger  skapar harmoni.

Barnen har tillgång till montessorimaterial , böcker och annat pedagogiskt och stimulerande redskap.

 

Aktivitetsbord har tagit nästan alla barnen med storm!

Lilla trollets låga hyllor med montessori sensoriska och praktiska övningar som tränar barnets finmotorik, koncentration, öga -hand koordination, färger, matematik m  m 

Vernissage sker varje termin !

Nu har vi avslutat vårt temaarbete om Jordens skapelse, allt från vulkan utbrott till nutid.

Med hjälp av tidslinjen och kreativa skapande stunder skapades lärorika stunder i barngruppen.

Till våren kommer vi fördjupa barnens kunskaper kring Tema människan…

Naturkunskap & hållbar utveckling

Fördela ris i små skålar
Ösa makaroner med sked
Ösa linser med sked
Använda pincett för att sortera efter färg

Utemiljö på Förskolan Allegro präglas av flera olika uterum med olika tema

En ny lekstuga på gården. 

Lekstugan inbjuder till socialträning och samspel.

Barnen tar väl hand om lekstugan, njuter av rollspel i den fria leken

där de tränar livets färdigheter.

Inne i stugan finns det mycket att välja på:  hemvrå, en stror griffeltavla där barnen kan träna på att skriva/rita, köksvrå , böcker och spel

Vippgunga –  tränar balans och kroppsuppfattning.

Den stora vågen – tränar mattebegrepp som t ex tyngst-lättast ; jämnvikt

En stor sandlåda utvecklar samspel och kreativitet.                                            Picknickbord skruvades ihop på Fixardagen tillsammans med Allegroföräldrar.

Allegrobilen utvecklar fantasi och kopplingar till egna resor och erfarenheter…

En lekstation som utvecklar samarbete. 

I takt med vårt arbete kring högläsning förändrar vi inne och utemiljö och skapar nya möjligheter för barnen.

På asfaltsplanen finns flera lekrum som nyttjas av alla barn på förskolan. Här utspelas kända sagor, tränas turtagande och dialog.

”Alfabetslarven” pryder staketet på framsidan av gården. Inspirerar till språkliga stunder.

Picknickbord används till olika aktiviteter: till mellanmål ute i solen, att sitta och rita eller att spela spel.
Att odla och ta hand om växter är väldigt populärt!

Den stora asfaltsplanen är fantastiskt tillgång till grovmotorisk träning , bollsporter, utematematik.

Allegrobåten – en lekstation som bjuder in till kommunikation och samspel, rollek och fantasi

Barnen upskattar att utforska närmiljön!
Uppleva naturen med hela kroppen!
Måla ute i solen….

Varje vecka ger vi oss ut och utforskar närmiljö, lär oss att gå i led, hålla handen, tränar grovmotorik och njuter av naturen.

De olika årstiderna erbjuder många upplevelser… på gården aktiveras barnen genom att delta i skapande av det som finns runt omkring . Här ser ni barnen fyller på en stor naturväv som pedagogerna förberett.