Stora trollets innemiljö

Innemiljö på Stora trollet präglas av ljusa färger, ämnesindelning, närhet till arbetsytor, montessorimaterial, skapandevrå.

Allt skapat för lärande och den kreativa leken! 

Kulturmaterial som stimulerar nyfikenhet på hur människor lever i andra delar av världen samt ger en inre bild av hur vår jord, hav, kontinenter och länder ser ut. 

Sensoriska övningar

Kulturmaterial

Ljusbord och geometriska former

Det visuella och estetiska sinnet lockar til att skapa spännande former.

Experiment

Experiment hyllan laughing

Språkträning med hjälp av montessorimaterial

Ett roligt lärande för barnen 

med hjälp av evighetskalender

Matematik i alla former! Att använda sig av alla sinnen: att se och känna, konstruera, skriva, uppleva underlättar inlärning.

Rosa tornet och bruna trappan –  mest kända montessorimaterial  som tar väldigt stor plats hos barnen.

Arbete med världsdelar 

Lilla trollet

De yngsta barnens egen läroplan

Lilla trollets innemiljö är anpassad efter de yngre barnens behov. Möblerna är låga, små och av naturmaterial.

Ljusa och lugna färger skapar harmoni. Barnen har tillgång till montessorimaterial, böcker och annat pedagogiskt och stimulerande redskap.

De yngsta barnen har en egen läroplan allt för att skapa en trygg lärandemiljö och lyfta upp de ygsta barnens behov, lust att lära.

Att vistas i en tilltalande miljö skapar inre ro hos barnen.

Barnen erövrar nya kunskaper, samspelar med omgivningen efter sin mognad.

Ordningen och att själv kunna ta material och forska efter sin nyfikenhet skapar lärande och kreativa tillfällen för barnet.

Utemiljö på Förskolan Allegro präglas av flera olika uterum med olika tema

På  Allegro ges möjligheter att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivning.

Den kosmiska planen talar om att alla vi har ett särskilt ansvar och alla delar hör ihop- vi börjar introducera barnen att ta hand om vår planet.

Från frö till planta både ute och inne

Att få uppleva naturens under … att se när frö får liv och börja växa samtidigt som man tillägnar nya begrepp.

Ett fint utekök är på plats. Uppmuntrar till samspel, rollek och utvecklar språket hos barnen!

Restaurangen håller öppet för stora och små- fantastiska maträtter med mycket fantasi lagas dagligen till allas glädje!

Lekstugan inbjuder till socialträning och samspel. Barnen tar väl hand om stugan, njuter av rollspel i den fria leken där de tränar livets färdigheter.

En ny bensinstation är på plats också!

Vippgungan tränar balans och kroppsuppfattning! Används flitigt av barnen!

I takt med vårt arbete kring högläsning förändrar vi inne och utemiljö och skapar nya möjligheter för barnen.

I vår sagolika trädgård finns det en sagoplats som vi hoppas ska inspirera till sagoberättande.

Ingen ska gå vilse hos oss!

Det stora staffliet drar till sig blivande konstnärer på Allegro!

På asfaltsplanen finns flera lekrum som nyttjas av alla barn på förskolan. Här utspelas kända sagor, tränas turtagande och dialog.

Skuggbilder ute i solen

”Alfabetslarven” pryder staketet på framsidan av gården. Inspirerar till språkliga stunder. ”Bokstavsjakt” är på gång och barnen upptäcker språket både inomhus och utomhus.

Experimentera med bollar – räkna 1-10 är  väldigt populärt!

Den stora asfaltsplanen är fantastiskt tillgång till grovmotorisk träning , bollsporter, utematematik.

Allegrobåten – en lekstation som bjuder in till kommunikation och samspel, rollek och fantasi. Just nu har Babblarna flyttat in och berikar barnens utevistelse på olika sätt till barnens stora glädje. 

Barnen uppskattar att  utforska närmiljön! Vi orienterar i samhället varje vecka för att barnen ska få uppleva vad staden har att erbjuda.

 

Barnens kreativitet är obegränsad, lust att göra och uppleva finns alltid!